Vad innebär kustskepparintyg och hur kan man ta det – en guide för den som vill fördjupa sina kunskaper

Ett intyg för kustskeppare är ofta det naturliga steget som följer på det grundläggande förarintyget, och vars kurs riktar sig till den som vill köra lite större båtar, det som kallas skepp, och som vill fördjupa sina kunskaper inom båtliv och privat sjöfart.

Att ta ett förarintyg för båt är för många det allra första steget till att själv kunna köra en båt på ett säkert sätt på fritiden, och under kursens gång får man lära sig det grundläggande inom säkerhet på sjön, sjöfartsregler och annat som är av största vikt att man behärskar när man för allra första gången ska framföra sin egen båt på havet. Med dessa kunskaper i ryggen blir båtlivet både säkrare och roligare. Att varva teori och praktik är ett mycket bra sätt att få kunskaperna att fastna så att man enkelt kan använda sig av sin kompetens på sjön.

Att ta kustskepparintyg är ett måste om man vill kunna framföra den typ av båt som går under benämningen skepp, det vill säga fartyg eller båtar som mäter över 12 gånger 4 meter i storlek. Det ger betydligt större möjligheter och flexibilitet i vilken typ av båt man kan framföra privat på fritiden. Med detta intyg får man dessutom hantera skepp som har en fart på upp till 20 knop, vilket ytterligare bidrar till flexibiliteten. Ofta gör ett sådant intyg att båtlivet blir betydligt mer intressant och spännande, eftersom tryggheten i kunskaperna kombinerat med flexibiliteten i vilken båt eller skepp man får köra, gör att man kan utnyttja sina båtkunskaper på ett helt nytt sätt och upptäcka nya sätt att njuta av sjön.

De krav för kustskepparintyg som finns är bland annat att man har ett godkänt förarintyg. Om det var länge sedan man gick kursen för förarintyg kan det vara bra att repetera denna innan man genomför en kustskepparintygs-utbildning. Man kan också ofta kombinera dessa kurser, för att vara säker på att man har rätt och uppdaterade kunskaper inför examinationen. Ett annat krav för kustskepparintyg är att man genomför den examination som följer på själva kursen. Det är viktigt att man inte väntar för länge med att bli examinerad, för att säkerställa att de nya kunskaperna är så färska i minnet som möjligt.

Kurserna brukar ofta innebära att både teori och praktik varvas på ett logiskt sätt, där föreläsningar och gruppuppgifter kombineras med till exempel båtpraktik där de kunskaper man tillägnat sig under föreläsningarna kan omsättas i praktiken. Detta är ett bra sätt att lära sig, då kunskaperna går på djupet och inte bara blir det man brukar kalla ytinlärning. Kustskepparintygs-utbildning finns på ett flertal platser i landet, så det är enkelt att hitta en skola eller en kursarrangör som har det upplägg som passar en själv bäst och vars lokaler ligger bäst till bostad eller arbete. Det kan vara en stor fördel att välja en skola där praktiken utförs i liknande miljö eller område som där man själv har sin båt, så kan man enkelt känna igen momenten från kursen när man sedan ska testa sina nyförvärvade kunskaper på sin egen båt. Det bidrar till den trygghet som innehavandet av ett intyg ger. För den som vill få ut mer av sitt båtintresse är intyget för kustskeppare ett naturligt steg för att lära sig mer och känna sig ännu säkrare på sjön.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116