HR-specialist i Stockholm | Artikelhubben

Vad gör en HR-specialist och vilken utbildning behövs för jobbet?

Bolag och verksamheter har med tiden blivit alltmer komplicerade, samtidigt som arbetsrätt och dylikt har utvecklats. För att kunna hantera de komplicerade personalfrågorna har branschen efterfrågat personer med vissa förmågor, egenskaper och kompetenser. Tids nog blev detta en egen viktig position hos olika företag, vilket på engelska kallas för Human Resources.

På svenska benämns jobbet antingen som HR eller personalvetare. Personens eller avdelningens ansvarsområde berör i princip allt som har att göra med personalen, från rekrytering och utveckling av arbetsstyrkans kompetens till inventering av kompetensen, arbetsmiljöarbete, arbetsrättsfrågor, interna förhandlingar, pensionsfrågor, försäkringsfrågor och mycket mer.

Själva arbetet kan både vara praktiskt och mer strategiskt. En HR-specialist kan exempelvis hjälpa till att utveckla processer för rekrytering och kompetensutveckling istället för att ansvara för de specifika delarna.

Det finns flera sätt att bli HR-specialist, bland annat utbildningar som specifikt inriktar sig på denna yrkesgrupp. Det finns även många ämnen och utbildningar som indirekt berör HR, från psykologi och beteendevetenskap till organisationsvetenskap, arbetsrätt och så vidare.

Lön och jobbmöjligheter

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos är det balans på arbetsmarknaden inom de senaste fem åren när det kommer till personal och HR-specialister. Det innebär att det finns ett behov för denna typ av kompetens samtidigt som det finns bra utbildningar och duktiga nyexaminerade studenter som kommer ut på marknaden, för att inte säga erfarna personalvetare som redan finns på plats.

Enligt Unionens statistik ligger löneintervallet för en HR-specialist på 35 000 och 45 000 kr i månaden. För att bli en specialist inom området krävs dock en hel del kunskap, kompetens och inte minst erfarenhet. De flesta börjar banan som antingen HR-assistenter eller som en del av en HR-avdelning. Medianlönen för en nyexaminerad personalvetare ligger på 29 000 kr i månaden enligt Saco.

Vart finns jobben?

Du kan med fördel arbeta som HR-specialist i Stockholm och andra storstäder. En duktig HR-specialist i Stockholm behövs både hos myndigheter och hos stora och små företag. Naturligtvis kan du även hitta jobb som HR-specialist i Göteborg och andra städer, både stora och små. Så gott som alla medelstora och stora företag behöver en HR-avdelning för att hantera det administrativa arbetet, både när det kommer till löner och även nyrekryteringar och utveckling av kompetens. Samma kompetenser kan även användas inom andra yrken, exempelvis hos företag som till stor del fokuserar på rekryteringar.

Det finns även flera fackförbund att ansluta sig till, från Unionen till Akademikerförbundet och Jusek. Med hjälp av fackförbunden kan du få hjälp med flera viktiga frågor kring yrket, samt även få hjälp med att utveckla den egna kompetensen. HR och personalfrågor är ett område som i princip alltid kommer att behöva duktig personal. Oavsett om du vill jobba som HR-specialist i Göteborg eller personalvetare i Stockholm kan du räkna med att det finns flera jobbmöjligheter runt om i landet.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116