arbetslöshetsförsäkring skatt

Vad är arbetslöshetsförsäkring skatt?

Om du skulle bli arbetslös är det viktigt att du får ersättning för din förlorade inkomst. Upp till en viss lönenivå betalar a kassan 80% av din tidigare inkomst. Är du höginkomsttagare kan det däremot vara bra att komplettera a-kassan med inkomstförsäkring, då det finns en maxgräns för hur hög inkomst a-kassan kan täcka. 

Vissa saker kring ersättningen vid arbetslöshet kan däremot verka oklara vid en första inblick.  Exempelvis kan det vara svårt att veta hur stor del av en lön som a-kassan ersätter och när det är lönsamt att skaffa en inkomstförsäkring. Dessutom kan det vara svårt att veta vilka delar av sin arbetslöshetsförsäkring man betalar skatt för. Den här bloggartikeln kommer därför gå igenom ett antal frågor för att klara upp de funderingar som finns kring ersättning för arbetslöshet och hur mycket av det som beskattas. 

  • Vad är en arbetslöshetsförsäkring? 
  • Vad är det för skatt på en arbetslöshetsförsäkring? 
  • Vad är rätten för en arbetslöshetsförsäkring? 
  • Var kan man få en arbetslöshetsförsäkring? 
  • Vem betalar en arbetslöshetsförsäkring? 

Vad är en arbetslöshetsförsäkring?

Arbetslöshetsförsäkring kallas även inkomstförsäkring och passar dig som har en inkomst över 33 000 kr i månaden. En inkomstförsäkring tar vid där a-kassans löneersättning slutar, så att även du som höginkomsttagare kan bli ersatt med upp till 80 % av din lön de 200 första dagarna av arbetslöshet. 

Har du exempelvis en bruttoinkomst på 50 000 kr/månad kan du som max få ut 26 400 kr från a-kassan före skatt, vilket motsvarar en nettoersättning på omkring 18 852 kr/månad. Om du har inkomstförsäkring kan du däremot få ut ytterligare 9573 kr/månad, vilket gör att du istället får ut ett totalbelopp på 28 425 kr/månad.

Vad är det för skatt på en arbetslöshetsförsäkring?

Det är bra att hålla koll på vilken del av sin arbetslöshetsförsäkring man betalar skatt för. Inkomstförsäkringen är inte skattepliktig, vilket innebär att du inte behöver betala någon skatt på din inkomstförsäkring.

Den del av din löneersättning som a-kassan står för betalar du däremot skatt på. Skattesatsen på a-kassan är samma som skattesatsen för din tidigare inkomst. Skattesatsen kan variera marginellt beroende på var i landet du bor. 

Vad är rätten för en arbetslöshetsförsäkring? 

För att man ska ha rätt att teckna en inkomstförsäkring är det vissa grundkriterier som måste vara uppfyllda. Till att börja med måste du ha vara tillsvidareanställd och vara medlem i en a-kassa. Du ska också vara bosatt i Sverige och dessutom inte känna till att det finns någon risk för uppsägning vid tillfället för tecknandet av en inkomstförsäkring. Du ska också ha arbetat under en viss tidsperiod innan du blir uppsagd. Utöver det finns det också begränsningar för hur lång tid du har rätt till ersättning från din inkomstförsäkring. 

Var kan man få en arbetslöshetsförsäkring? 

Fackliga föreningar erbjuder ofta inkomstförsäkringar som vanligtvis ingår i din medlemsavgift till fackförbundet. Men även du som inte är med i ett fackförbund kan teckna en privat inkomstförsäkring. Du betalar då en avgift direkt till de försäkringsbolaget som erbjuder inkomstförsäkring. Avgiften varierar från fall till fall och beror på hur hög inkomst du har. Det finns flera bolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar utan att du behöver vara medlem i någon facklig förening. 

Vem betalar en arbetslöshetsförsäkring? 

En inkomstförsäkring finansieras av försäkringsavgiften vid privata inkomstförsäkringar och av medlemsavgiften när det kommer till fackliga inkomstförsäkringar. När det kommer till a-kassan finansieras den via a-kassans medlemsavgifter.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116