Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är ett företag som kan tillhandahålla personal för att bemanna vissa arbeten för både tillfälliga och längre uppdrag. Detta gör det möjligt för företag att ta in en eller flera nyanställda som snabbt kan börja arbeta. Dessutom förenklas anställningsprocessen rejält, både initialt då kunden slipper lägga tid på nyanställningar och när det kommer till löneprocessen. Att betala en faktura till bemanningsföretaget går betydligt snabbare jämfört med att behöva betala ut löner för flera anställda.

 

Ett auktoriserat bemanningsföretag är ett företag som uppfyller de högt ställda kraven från branschorganisationen Kompetensföretagen. De ansvarar för auktorisationen som uppdateras årligen och ser även till att kontrollera de auktoriserade företagen regelbundet. Kraven är utvecklade för att kunder, och anställda, ska kunna känna att de kan lita på bemanningsföretaget, oavsett om det gäller bemanning eller om de vill hitta personal i ett längre perspektiv. Det handlar om krav som berör både bemanningsföretagets ekonomi, kollektivavtal, hur de sköter verksamheten och kvalitetskontroll samt att bemanningsföretaget sköter sig ur ett etiskt perspektiv. 

Hur fungerar bemanningsföretag?

De flesta bemanningsföretag tar först in uppdraget och letar sedan rätt på personer som passar för uppdraget. Vissa bemanningsföretag fokuserar på specifika branscher medan andra är mer generella. Det är inte ovanligt att hitta bemanningsföretag i Stockholm eller andra storstäder som är nischade för att bättre kunna konkurrera mot andra, dock jobbar de flesta bemanningsföretag mot så gott som alla branscher.

 

Ett konsult bemanningsföretag tar in ett uppdrag och hyr sedan ut personal för att uppfylla uppdragsbeskrivningen. Det kan handla om en specifik kompetens men det kan även handla om att bemanningsföretaget tar över en del av kundens verksamhet. Bemanning skiljer sig från rekrytering i flera viktiga avseenden, speciellt gällande anställningsformen. Den nya personalen hyrs in från bemanningsföretaget istället för att anställas direkt.

 

En av de viktigaste egenskaperna hos ett välfungerande auktoriserat bemanningsföretag är förmågan att lyssna, förstå och göra goda bedömningar. De bästa konsult bemanningsföretagen hjälper kunderna förstå vad de faktiskt eftersöker, guidar sina kunder rätt och är duktiga på att hitta personer med rätt personlighet och kompetens för uppdraget. De lägger ner mycket tid på att utveckla verktyg, metoder och processer för att förenkla och förbättra just denna viktiga aspekt av bemanningen. Det är också en trygghet för den som är anställd att bemanningsföretaget är auktoriserat.

Hitta ett bemanningsföretag i Stockholm

Oavsett om du söker ny personal till din ekonomiavdelning eller behöver hjälp med HR finns det ett bemanningsföretag för dig. Exakt hur hjälpen kommer att se ut beror och och hållet på vad du behöver. 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116