Demontering Stockholm

Välj rätt företag för demontering i Stockholm

Lastbilar, traktorer, lyftkranar, grävskopor och alla andra maskiner som använts för hårt och tungt arbete kommer en dag att sluta fungera. Anledningen är enkel, allt slits ner och efter en viss tid är det inte längre lönsamt att reparera eller underhålla utrustningen. När detta händer finns det ett flera saker man kan göra.

Demontering av entreprenadmaskiner

Att demontera en maskin innebär att man tar isär den helt. Som helhet har maskinen inte längre något större värde men däremot så kan det finnas delar och material som fortfarande går att använda. En demontering innefattar mer än att bara skruva isär maskinen ned till den minsta mutter. Många företag tar sig även an att sälja delarna mot en viss kostnad. Det som inte kan säljas skickas till skroten eller för demolering.

Viktigt att anlita rätt företag

Att använda sig av demonteringstjänster är en bra idé, både ur ett ekonomiskt- och ett miljömässigt perspektiv. När du ska välja vilket företag som ska demontera dina maskiner finns det många saker att tänka på. Ett tips är att hålla utkik efter ISO-certifieringar. Det finns två relevanta certifikationer, nämligen ISO-9001 och ISO 14001. Den förstnämnda, ISO 9001, är en certifiering som talar om att det finns fungerande kvalitetssäkringssystem inom verksamheten. Det är ett tydligt tecken på att företaget håller en hög nivå och att de är seriösa.

Bra för miljön

Det andra certifikatet, ISO 14001, består av ett antal standarder och processer som tillsammans ska bilda ett miljöledningssystem. Bägge dessa certifieringar är högst relevanta när det kommer till företag som erbjuder demontering i Stockholm och omnejd. Företag som har bägge dessa certifikat kommer att kunna demontera maskinerna på ett sätt som är anpassat för att påverka miljön så lite som möjligt. Det behövs med tanke på att dagens entreprenadmaskiner innehåller både oljor, vätskor och olika delar som är skadliga för miljön om de inte behandlas på rätt sätt.

Ta ansvar för dina gamla maskiner

Det är lätt att låta oanvända entreprenadmaskiner ligga kvar i en maskinpark utan att något händer med dessa. Istället för att låta dem rosta sönder kan du ta tag i maskinerna redan idag och påbörja arbetet med att demontera dessa. Det är inte bara bra för miljön utan kan även vara ett enkelt sätt att få in lite pengar, plus att du frigör det utrymme som tidigare använts bara för att parkera dina gamla oanvända maskiner.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116