Tre tips för en bättre arbetsmiljö inom hemtjänsten

Att vilja är inte alltid att kunna. Även om du vill ge dina medarbetare inom hemtjänsten de bästa förutsättningarna för att både kunna göra ett bra jobb och att bra, så har det kanske inte varit möjligt. Som tur är går den tekniska utvecklingen framåt och numera finns lösningar som gör det möjligt att få en god översikt över verksamheten, kunna känna yrkesstolthet och hålla sig frisk. Här nedan kan du ta del av tre tips för en bättre arbetsmiljö inom hemtjänsten

Så kan du förbättra er arbetsmiljö inom hemtjänsten

Stressade medarbetare som varken hinner småprata med brukarna eller hämta andan är ett problem inom hemtjänsten. Alla förändringar och effektiviseringar som har gjorts har syftat till att göra hemtjänsten bättre, men utan rätt verktyg har det varit en omöjlig uppgift som i många fall lett till vård av sämre kvalitet och ökad ohälsa hos arbetsstyrkan. Genom att få en bättre överblick över verksamheten, automatisera administration och planera utefter verkligheten får ni en förbättrad arbetsmiljö inom hemtjänsten. Innovativa lösningar gör det möjligt. 

Överblick

Både du och din personal behöver ett helikopterperspektiv över verksamheten. Med en återrapporteringstjänst som Combine Act kan planerade besök och insatser återrapporteras, medarbetarna får aviseringar om en planering ändrats och även möjlighet att se kollegors planering för att kunna synkronisera arbetsuppgifter. 

Automatisering

Idag går mycket av tiden åt att utföra repetitiva uppgifter. Uppgifterna skulle enkelt kunna automatiseras genom att använda en innovativ webbaserad tjänst som Combine Core. På så sätt kan dina medarbetares värdefulla tid läggas där den behövs som bäst. Den webbaserade tjänsten fungerar också som ett nav som knyter samman individer med myndigheter och handläggare. 

Planering

Verksamheten skriker efter effektivitet, men när planeringen bygger på önsketänkande, blir det varken effektivt eller hållbart. Genom att använda ett planeringssystem inom hemtjänsten som Combine Plan kan restiden beräknas utifrån valt fordon och med hänsyn till både väder och rådande trafikläge. På så sätt får ni en verklighetsförankrad planering.

Jobba inom hemtjänsten-tips: använd tillgänglig teknik

Det kan verka motsägelsefullt att ta in mer teknik för att få mer tid till mänsklig kontakt, men ett bra “jobba inom hemtjänsten-tips” är att ta hjälp av teknologin för att förbättra er arbetsmiljö inom hemtjänsten. Behöver ni fler “jobba inom hemtjänsten-tips” gällande vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga ー kontakta ett företag som Pulsen Omsorg.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116