System för motorväg | Artikelhubben

System för motorväg – olika nödvändiga regleringsåtgärder som förbättrar trafiksäkerheten

Trafiken på våra motorvägar ökar allt mer och för att förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra en smidigare trafikavveckling är motorvägsreglering ett måste. Systemens syfte är att öka vägens säkerhet, pålitlighet och effektivitet, med system för motorvägen kan man använda vägens kapacitet på bästa sätt.

Målet med systemen är att undvika köer, maximera genomströmningen på vägen och upprätthålla fritt flytande trafik. Detta kan man uppnå genom att komplettera motorvägsreglering med omställbara vägmärken för informerande och varnande budskap som exempelvis kövarning och omledning via skyltar med upplysningsmärken. Med hjälp av systemet kan man uppnå vinster på restiden upp till 10 % och en reduktion av olyckor med 25 %.

Smidigare trafikavveckling och förbättrad trafiksäkerhet

För att förbättra trafiken på en motorväg krävs system som utnyttjar vägens kapacitet på bästa sätt genom exempelvis körfältssignaler, ofta också kombinerade med variabla hastighetsskyltar. Med hjälp av systemet går det också att stänga av ett eller flera körfält vid olyckor eller vägarbeten och hastigheter anpassas till rådande förhållanden. Dessa system skapar en tryggare trafikmiljö och effektivare trafikflöden.

Det finns många nya innovativa och moderna system för att förbättra säkerheten och flödet av trafik på en motorväg. Bland annat finns intelligent rampstyrning för att behålla effektiviteten på vägen och stoppsignaler som signalerar när det krävs extra särskild uppmärksamhet. Dynamiska vägljus är ett tillägg för att öka trafiksäkerheten genom att varna för kritiska trafiksituationer och markera tydligare stopplinjer och kantlinjer i tunnlar och på vägar. Det har blivit allt vanligare att använda sig av variabla hastighetsskyltar i ett motorvägssystem; beroende på trafikförhållanden anpassar sig hastighetsbegränsningarna i korsningar, övergångsställen eller efter väderförhållanden.

Motorvägssystem utvecklade för trafikmiljöer i det Nordiska klimatet

System som är utvecklade för trafik i nordiska förhållanden kan bestå av LED-baserade skyltar och kan vara små enkla skyltar till stora grafiska färgtavlor. Detta högkvalitativa system kallas för ett VMS som står för Variable Message Signs (Variabla Meddelande Skyltar) och är också användbart inom stadsområden samt innan och i tunnlar. VMS för motorvägssystem skapar en förbättrad trafiksäkerhet  och är behjälplig genom att varna för kommande faror och hinder samt erbjuda vägledning på parkeringar.

Med hjälp av VMS för motorvägssystem minimeras trafikolyckor och trafiken flyter på bättre och smidigare. Systemet används över hela världen för dynamisk trafikledning på bland annat motorvägar. Den har en enkel läsbarhet, utmärkt luminansförhållande och effektiv energianvändning. Linstekniken möjliggör en montering av den optiska linsen direkt i matrisplattan, man behöver alltså inte förvränga frontskärmen och designen minimerar problem kring reflektioner.

Kan skapa ökade miljövinster

Smarta lösningar för trafiken hjälper inte bara säkerheten och förbättrar trafikflödet – det kan också vara positivt för miljön. Med hjälp av moderna ITS lösningar förbättras framkomligheten och säkerheten men kan också ge ökade miljövinster. Flera företag inom branschen tar miljöfrågan på allvar och fokuserar på begreppet “miljöfartsgränser” – genom att använda  variabla hastighetsgränser ökar säkerheten för cyklister och fotgängare och dessutom förbättras luftkvaliteten. Beroende på väg och trafikförhållanden finns olika typer av behov för system och lösningar, en kombination av flera skapar ett komplett hjälpmedel för effektivare trafik, ökad säkerhet och mindre miljöpåverkan.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116