teknisk översättning från svenska till engelska | Novoterm

Svårigheter med teknisk översättning från svenska till engelska

En översättare har ett tufft jobb med höga krav, något som gäller extra mycket för texter som används för olika tekniska ändamål, exempelvis manualer, instruktionsböcker eller i vissa fall läromedel. En text som är skriven på svenska kan översättas till ett annat språk så att texten blir språkligt korrekt. För att texten ska bli så bra och relevant som möjligt gäller det dock att översättaren förstår både författarens och själva textens syfte samt de fackspecifika termerna och begreppen.

Ett jobb som kräver mer än bara språkkunskap

Det finns flera saker en översättare behöver förstå för att kunna utföra en teknisk översättning på ett professionellt sätt. Bland annat bör översättaren förstå vilka som är målgruppen för texten och hur denna text är tänkt att användas. Låt oss säga att en lärobok ska översättas från engelska till svenska. Den översatta boken kommer att läsas av lärare och studenter. Allt som står i läroboken anses komma direkt från författaren och i många fall kommer innehållet att ses som tillförlitligt och ”sant”. Det innebär att felaktigheter kan få förödande konsekvenser för flera parter, från de som läser och lär sig missvisande information till författaren vars kunskaper och förtroende misskrediteras.

För att en översättare ska kunna utföra en teknisk översättning från svenska till engelska, eller vice versa, gäller det att översättaren även har förståelse för ämnet som tas upp. I synnerhet om texten ska användas på akademisk nivå, vilket ofta betyder att språknivå ligger högre jämfört med andra typer av texter. Det gäller även för komplicerade produkter som ska användas. Här kan felaktigheter i instruktionerna leda till förödande konsekvenser.

Språkskillnader

Att alla språk är olika är ingen nyhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns stora skillnader även i hur en mening byggs upp mellan olika språk, samt naturligtvis även grammatiska skillnader som kan bli problematiska vid översättningar. Just mellan svenska och engelska finns det flera utryck och begrepp som inte går att översätta rakt av och där översättaren behöver ta hänsyn till att budskapet i första hand förmedlas på rätt sätt, inte att det blir en exakt översättning ord för ord.

Många gånger tas detta upp av författaren i någon form av förord. Det kan handla om att en viss formulering var svår att översätta och att författaren och översättaren kom överens om en lösning till detta som skiljer sig en aning från källtexten.

Det är lätt att förstå varför det finns stora behov av duktiga översättare med rätt bakgrund för teknisk översättning från engelska till ett annat språk och vice versa. Att kunna leverera en bra översättning kräver mer än vad de flesta tror.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116