Stålindustrins återvinning och Sveriges miljöpolitik går tillsammans in i framtiden

Stålindustrins återvinning och Sveriges miljöpolitik går tillsammans in i framtiden

Dagligen läser vi om vår generations stora utmaningar att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen. Vi vet att vi alla behöver dra vårt strå till stacken genom att minska vår förbrukning eller återanvända och återvinna de produkter vi använder.

I Sverige har vi förstås kommit en bit på vägen vad gäller återvinning. Mer och mer ses vårt avfall som en resurs och det finns en större förståelse och ett större engagemang både bland de enskilda konsumenterna och bland företagen. Vi ser en tydlig koppling mellan återvinning och en bättre miljö – minskad klimatpåverkan, ökad resurshållning och en bättre ekonomi. Men vi behöver jobba tillsammans och det gör vi mest effektivt med hjälp av en miljöpolitik som blickar framåt. Med en välfungerande miljöpolitik kan många miljöproblem lösas och nya möjligheter skapas.

Återvinning och miljöpolitik inom stålindustrin

Ett bra exempel är miljöarbetet inom återvinningen av stål. Stål är ett material som har återvunnits i alla tider och idag är det ett av de material som återvinns mest. Sveriges stålproduktion anses ha ett lågt klimatavtryck internationellt sett, men det finns mer att göra. Genom en miljöpolitik med fokus på återvinningsindustrin och att underlätta för ökad återvinning kan stora resurser sparas. Det kan man till exempel uppnå via effektiva och miljömässigt bra satsningar vid insamlandet av stålskrot eller genom att stödja utvecklingen av effektivare sortering och bättre och fler klimatsmarta transporter. På så sätt kan återvinningen av stål i Sverige utvecklas och bli ännu mer konkurrenskraftig.

Kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag – leder till tydligare miljöansvar

Utvecklingen går snabbt framåt och dagligen ställs företagen inför nya krav, föreskrifter och normer som ställs av kunderna och samhället. Ett hjälpmedel för att hålla koll på dessa är att genomgå en kvalitets- och miljöcertifiering för återvinningsföretag där miljöarbetet kan underlättas markant via uppsatta ramverk. Genom certifieringen blir företagen guidade och utbildade i att hålla koll på vilka lagar som finns inom området och skapar förutsättningar att förbättra miljöarbetet samt identifiera risker och möjligheter. Med hjälp av certifieringen kan återvinningsföretagen på ett systematiskt sätt minimera den negativa påverkan på miljön och omgivningen genom att exempelvis kontrollera att avfallet behandlas på ett korrekt sätt ur miljösynpunkt.

För kunden ger kvalitets- och miljöcertifieringen en trygghet då det ger en bekräftelse på att återvinningsföretagen har ett fungerande system för att integrera miljötänk och kvalitet i hela sin verksamhet. Det sker genom en intern och extern revision som hålls vid liv och hela tiden arbetas på att förbättras.

Med rätt förutsättningar där det finns en fungerande miljöpolitik för återvinningsföretagen samt en utbredd kultur att certifiera dessa, kan återvinningsföretagen inom stålindustrin utveckla en materialåtervinning med effektiv resursanvändning och ta hand om miljön på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Helt i enlighet med den målriktning som Sverige har för sitt övergripande miljöarbete.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116