Rivningsarbeten – ett arbete som kräver stor noggrannhet och planering | Artikelhubben

Rivningsarbeten – ett arbete som kräver stor noggrannhet och planering

Det är betydligt lättare att riva än att bygga. Det betyder dock inte att arbetet är enkelt. En rivning behöver planeras grundligt av flera anledningar. En felaktigt utförd rivning kan innebära en fara både för allmänheten och för närliggande byggnader.

Hur går en rivning till?

Rivningsarbeten börjar med att en kund hör av sig till ett rivningsföretag och förklarar vad som ska rivas. Det är vid det här laget som kunden kan be om en offert från ett eller flera företag. Det är alltid bra att jämföra offerter för att se vad som ingår och inte ingår hos de olika rivningsföretagen. Som kund är det möjligt att överlåta hela rivningen eller bara en del av arbetet, detta är något som bör tas upp när du hämtar in offerter. Tänk på att kompetens, rykte och tidigare erfarenhet är viktigare än ett lågt pris.

När du väl har valt ett företag som ska genomföra dina rivningsarbeten kommer de att lotsa dig genom processen, åtminstone om det är ett professionellt rivningsföretag. Nästa steg är att börja planera och utreda arbetet, samt ansöka om lov och tillstånd. Rivningsarbeten i Göteborg skiljer sig inte nämnvärt från andra orter men det kan finnas vissa saker att ta hänsyn till.

Planeringen och utredningen av arbetet är mycket viktigt. Det är under denna fasen som man bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Det är även nu som det går att upptäcka speciella omständigheter. Det kan exempelvis hända att äldre byggnader har byggavfall som måste omhändertas på ett speciellt sätt för att det är hälsofarligt. Detta gäller för rivningsarbeten i Göteborg och andra städer också. Notera att utredningen kan leda till att kostnaden för rivningen förändras, det är trots allt först nu som rivningsföretaget kan få en riktig bild över hur situationen ser ut.

Ansökningar och tillstånd

Det är först när rivningen har planerats som det går att be om ett rivningslov, det är dock inte alltid som ett rivningslov behövs. Det är i första hand när det finns en detaljplan som det behövs rivningslov. Det gäller även för mindre rivningar, exempelvis när bara en del av en byggnad ska rivas. Handläggningstiden kan variera en hel del. Rivningsarbeten i Stockholm kan ta längre tid jämfört med en rivning i en mindre stad.

När utredningen och planeringen är klar samt tillstånden skaffade är det dags att börja riva. Detta är en konst i sig och professionella rivningsföretag vet precis hur de ska göra för att rivningen ska ske snabbt, effektivt och smärtfritt.

Slutligen har vi avfallet från rivningen. Detta behöver omhändertas på ett eller annat sätt. Kunden kan antingen ansvara för detta på egen hand eller överlåta det till rivningsföretaget. Rivningsarbeten i Stockholm och andra städer kan leda till väldigt olika byggavfall.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116