Riskbedömning behövs för att anordningar ska kunna användas på ett hållbart och säkert sätt

Riskbedömning behövs för att anordningar ska kunna användas på ett hållbart och säkert sätt

Alla verksamheter tar risker i någon form. Det kan vara monetära risker, det vill säga att en investering kommer att gå förlorad eller minska i värde. Det kan även vara hälsorisker, exempelvis att personalen har en utsatt arbetsplats. Även utrustning kan leda till risker, något som måste hanteras.

Riskbedömning – ett krav från Arbetsmiljöverket

Riskbedömningen är en av flera viktiga utredningar som behöver göras innan vissa anordningar sätts i bruk. Syftet med bedömningen är att utreda vilka risker som personalen utsätts för när maskinen används. Bedömningen leder i sin tur till att anordningen hamnar i en eller annan klassning, vilket i sig ställer vissa krav på både användandet och även hur utrustningen ska kontrolleras. Ett exempel är trycksatta anordningar, här ställer Arbetsmiljöverket höga krav när det kommer till riskbedömning och arbetsmiljö. De vill bland annat att det ska finnas löpande tillsyn och att denna ska vara väl dokumenterad.

Riskbedömning och handlingsplan

Att bedöma risker är bara en del av allt som krävs. Andra viktiga delar är vad som ska göras åt saken. Riskbedömning och handlingsplan går hand i hand eftersom den ena anger vad som är farligt och hur det är farligt medan den andra anger hur dessa risker ska åtgärdas eller hanteras. För att kunna göra riskbedömningen på ett bra sätt krävs det att man utför en grundlig riskanalys. Det finns företag som specialiserar sig på detta område, ibland inom vissa nischområden också.

Ta hjälp från experter för säkerhetens skull

Att slarva med riskerna är oerhört farligt. Det kanske inte händer något omedelbart men det krävs inte mycket för att en trycksatt anordning ska bli livsfarlig. Även andra områden behöver ses över. Sverige anses vara ett säkert land med hög kompetens, speciellt när det kommer till säkerhet. Ändå är vi inte perfekta, 2018 dog 54 personer av arbetsrelaterade olyckor. Riskbedömning av arbetsmiljö eller av andra områden är viktigt för att minska denna siffra till noll.

Det är viktigt att ha koll på så mycket som möjligt, speciellt när arbetet i sig medför vissa risker. Därför är det en god idé att ta hjälp av konsultföretag som kan underlätta arbetet och förbättra säkerheten på plats. Exakt vilket eller vilka företag du ska vända dig till beror helt på verksamheten, det finns trots allt mängder av konsultföretag och många har valt att fokusera på specifika områden eller branscher.

Gör rätt från start

Det är lätt att vara efterklok men när det kommer till olyckor på arbetsplatsen är det betydligt bättre att vara proaktiv istället. Ta tag i säkerheten redan idag, det är aldrig för sent att börja förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön, både för personalens skull och även för verksamhetens skull.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116