Prove Bingel.se för din elev | Artikelhubben

Prove Bingel.se för din elev – effektivare och roligare övningar

Alla lärare vet hur viktigt det är att varje barn får chansen att göra sitt bästa. Det krävs givetvis olika saker som tid, uppmärksamhet, repetition eller rätt verktyg för att nå målen. Samtidigt är skolan en arbetsplats som behöver återkommande rutiner, rätt resurser och lämplig kompetens. På senare år har de digitala hjälpmedlen fått mera plats i klassrummen och de kräver förstås att både vuxna och skolbarn vet hur de ska användas. Ofta är barnen steget före och orädda att prova på. Prova att skapa Bingel för er elev och se efter själva!

Välj inte bort – välj Bingel.se för er elev

Med detta sagt så behövs det ibland ett klargörande, det finns självklart ingen anledning att gå till överdrift och välja endast digitalt eller endast böcker. Ibland har debatten kantrat över. Varje skolbibliotekarie och lärare har insett att kombinationen är den bästa vägen att välja. Men på vilket sätt ska det göras? Gör ett försök att ta det bästa av två världar och skapa Bingel.se för er elev. Det är en digital plattform för övning och repetition. Varje årskurs har ett utbud för färdighetsträning som är kopplad till övriga läromedel. För ÅK 1 till 6 finns de i ämnena svenska, engelska och matematik, för mellanstadiet även för NO-ämnet. Moroten (förutom ökad kunskap!) är att samla poäng, pingping, som kan användas till kläder och annan utrustning för avataren som kommer med varje konto. Dessutom kan poängen användas till spel som uppmuntran. Samtidigt som läxor eller övningar görs som följer läroplanen tycker många barn det är lika kul som datorspel.

Beställa Bingel för elev

En sak som är en stor fördel med digital hjälp är att materialet kan anpassa sig efter kunskapsnivån. Alla börjar på basnivån men får sedan olika typer av övningar utifrån hur den föregående har gått. En individuell anpassning som försöker ge alla rätt utmaning helt enkelt. När du ska beställa Bingel för elev betyder det också att du har full frihet att lägga upp övningarna som du vill. Skräddarsydda eller samma för alla. Det är också möjligt att blanda mellan årskurserna. Barnen kan använda tjänsten som de vill, hemma och i skolan. Alla har en egen inloggning.

Att skapa ett Bingel-konto för elev

Grunden är att skolan har ett konto som du som lärare sedan kan skapa Bingel-konto för din elev genom. Har du frågor finns en teknisk support som svarar på det mesta, under skoltid. Prata med kollegor på andra skolor och hör hur det fungerar för dem. Det finns alltid två lärare som är administratörer, på varje skola. Bekanta dig med de olika repetitionsövningarna och paketen som finns. Många tycker de är praktiska att använda i början och slutet av terminerna och i samband med de nationella proven. Eller också blir de en naturlig del av veckans rutiner och läxläsning. Testa att beställa Bingel för er elev idag!


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116