att lära sig svenska

Med bra SFI läromedel blir det både lättare, roligare och mer inspirerande att lära sig svenska

SFI står för Svenska För Invandrare och är en kurs som erbjuds den som är nyanländ till Sverige och som vill lära sig svenska. Kursen är kostnadsfri för den som deltar och uppbyggd i olika steg. Förutom att kursen är språkbaserad lär sig deltagarna även om det svenska samhället.

Eftersom alla nyanlända till Sverige har olika erfarenhet, kunskaper och förutsättningar, anpassas läroplanen efter varje elev. I SFI pratar man om olika nivåer och studievägar. Detta är för att man ska kunna bedöma på vilken nivå varje person ska börja på. Det finns tre stycken studievägar (1, 2 och 3) samt olika steg i varje studieväg. I steg 1, som är den grundläggande utbildningen, finns steg A, B, C och D. På studieväg 2 finns B, C och D och på steg 3 endast C och D. Som man tydligt ser så är studieväg 3 till för de som redan har vissa kunskaper och som inte behöver börja helt från början. Vilken studieväg man börjar på baseras dels på vilka kunskaper man har men även förutsättningar. För steg 1 går man om man inte har någon tidigare studiebakgrund eller väldigt kort sådan. Steg 2 är till för den med längre skolbakgrund och det tredje steget passar oftast den som är studievan och snabblärd.

När det kommer till läromedel för SFI finns det olika sorter. Det kan variera lite mellan kommunerna och vilken skolan man går på. Läromedlen varierar även beroende på vilket steg man studerar samt om man riktar in sig på en yrkesutbildning. Idag finns det flera företag som erbjuder bra och välprövade SFI läromedel. Ofta kan man beställa broschyrer på nätet för att läsa mer om böckerna eller programmen. För vissa elever passar det bättre att läsa svenska på distans. Detta är ett alternativ som är möjligt. Då kan vissa läromedel vara bättre anpassade än andra. Det finns även en hel del material för lärare inom SFI, exempelvis böcker i lärarhandledning.

Priserna för att köpa SFI läromedel varierar en del beroende på vilka böcker och vilket material man köper. Det finns som sagt många företag som erbjuder läroverk inom en rad områden och både som tryckta böcker och i digitalt format. Med hjälp av SFI läromedel kan nysvenskar lära sig språket på ett engagerande och intressant sätt. Då kurserna anpassas efter varje persons förutsättningar samt kombineras med läran i det svenska samhället, är lektionerna givande och varierande. För att få läsa SFI behöver man ha fyllt 16 år, vara folkbokförd i Sverige samt ha behov av svenska kunskaper.

Genom att beställa läromedel SFI i antingen bokform eller som program, kan lärandet bli lättare och bättre anpassat för varje grupp. Idag finns det väldigt bra program för den som vill köpa SFI läromedel, både för yrkesförberedande svenska och grundläggande. Efter att kursen är färdig ska deltagarna kunna grundläggande svenska och vara mer redo för studie- eller arbetslivet. Under själva utbildningen finns det ofta möjlighet för deltagarna att även kombinera sina språkstudier med praktik. Ett smart sätt för personen i fråga att komma ut i samhället och interagera med språket på ett mer konkret sätt.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116