Mässingskrot - så går det till att återvinna och sälja metallskrot till återvinningsföretag | Artikelhubben

Mässingskrot – så går det till att återvinna och sälja metallskrot till återvinningsföretag

För att skapa ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle behöver vi se på metallskrot som en resurs. Den här resursen kan återanvändas för tillverkning av en ny produkt eller användas med fördel för energiförbrukning. Hur fungerar det att återvinna och sälja skrot till återvinningsföretag?

Säker och miljövänlig hantering av skrot

Genom att ta hjälp av återvinningsföretag kan du vara säker och trygg i att hanteringen utförs på ett miljövänligt och säkert sätt. Det kan vara väsentligt att kolla upp att återvinningsföretaget är miljö- och kvalitetscertifierat för att säkerställa att fokus finns på miljö. Det är också viktigt att mätbara miljömål följs och att regelbundna uppföljningar genomförs för att maximera tryggheten hos kunder och partners.

Världens mest återvunna material är stål och hälften av det stål som tillverkas över hela världen kommer ursprungligen från återvunnet metallskrot. Flera metaller kan återvinnas oändligt många gånger utan att det tappar i kvalitet det minsta. Det är även väldigt energikrävande att framställa ny metall och genom att exempelvis tillverka stål med återvunnet material kan man spara ungefär 75 % av energin jämfört med om tillverkningen hade genomförts med malm.

Så kan återvinningsprocessen gå till

Det ska vara enkelt och smidigt att sälja mässingskrot och därför erbjuds det effektiva lösningar för återvinningsprocessen. Exempelvis kan det finnas containrar utplacerade hos avtalspartners där det finns möjlighet att slänga sin mässingskrot. Återvinningsföretag hämtar sedan upp skrotet och transporterar det till deras återvinningscentral. För en miljövänlig hantering klassas, omlastas och ibland även sorteras skrotet för vidare leverans till legobearbetningsföretag eller smältverk. Där tillverkas det en högkvalitativ råvara som sedan säljs vidare till smältverk runt i Europa.

För att verksamheten ska kunna fortsätta miljöarbetet är det viktigt att en miljöpolicy på arbetsplatsen upprättas. Återvinningsföretag hjälper till med detta för att skapa en effektiv och strukturerad miljöpolitik på arbetsplatsen som dessutom är genomförbar och enkel. En miljöpolicy bör bland annat innehålla information om de åtgärder som ska genomföras för att minska på miljöpåverkan och att arbetet utförs i linje med gällande krav enligt lagen.

Återvinning i Sverige

I Sverige har återvinning varit framgångsrik och mängden avfall som återvinns fortsätter att öka kraftigt. Totalt har den svenska återvinningen skapat en minskning varje år med mer än 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen. Det här motsvarar ungefär 10 % av den totala mängden utsläpp av växthusgaser i Sverige. Det har blivit väsentligt att ersätta de nya råvarorna med återvunna istället och därför erbjuder återvinningsföretag ett marknadsmässigt pris på mässingskrot.

Ett av de avfallsflöden som ökar mest i Sverige är återvinning av elektronikskrot. Flera lösningar har tagits fram för att det ska vara så miljövänligt som möjligt och mycket inom elektronikskrot kan skickas för återvinning. Exempelvis kan LCD-skärmar återvinnas helt i en sluten process och CRT-bildskärmar kan återanvändas som röntgenglas eller blästringsmaterial. För att plast ska kunna återföras i kretsloppet kan den del som innehåller flamskyddsmedel sorteras bort från den rena platsen.

Hitta återvinningsföretag som erbjuder marknadsmässigt pris på mässingskrot

Återvinningsföretag ser både ekonomiska och miljömässiga möjligheter med att återvinna mässingskrot. För att kunna garantera en trygg process för sina kunder anlitar de endast miljögodkända entreprenader i deras arbete. Dessutom bör alla arbeten och processer finnas dokumenterade enligt ISO 9001 och ISO 14001. På det här sättet kan man känna sig säker i att sälja mässingskrot till återvinningsföretag och att det hanteras på ett säkert sätt.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116