Litiumjonbatteri och effektiva energisystem för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan

Litiumjonbatteri och effektiva energisystem för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan

Genom att optimera energiförbrukningen inom verksamheten skapas fördelar som både är bättre för miljön och dessutom leder till minskade el- och driftkostnader. Med hjälp av intelligenta styrsystem som är baserad på kunskap om elektronik, konstruktion, celler och mjukvara kan företaget få kontroll över sin energiförbrukning.

Blysyrabatterier kräver ständigt tunga byten som tar lång tid och batteritekniken utvecklas ständigt för att kunna ha längre livslängd och mer kraft. Säkerhet brukar vara en stark ledstjärna och arbetsplatser som innefattar tunga lyft brukar vara speciellt utsatt för olyckor. Bara i Sverige sker omkring 900 truckolyckor varje år och genom att utveckla batteritekniken kan säkerheten öka och skapa större trygghet.

Fakta om litiumjonbatteri och dess fördelar

En modell inom batteritekniken som varit i framkant är litiumjonbatteri. Dessa batterier har haft snabb utveckling i form av längre livslängd och mer kraft och används som energikälla främst inom bärbar elektronik som exempelvis mobiltelefoner och datorer. De är även vanligt förekommande bland elfordon, inom flygteknik och militär; arbetsfordon som exempelvis truckar drivs oftare med de här batterierna. En annan fakta om litiumjonbatteri är att de har hög energitäthet eller någon minneseffekt, den höga energitätheten betyder att batterierna kan lagra en större mängd energi i till förhållande sin storlek och detta gör att de inte laddas ur i tid och otid.

Med minneseffekt menar man den effekt som hos elektroniska apparater ibland kan uppstå när de laddas, produkter som har minneseffekt behöver vara helt urladdade när de laddas på nytt, annars försämras batterikapaciteten. Ett litiumjonbatteri som inte har någon minneseffekt kan laddas när som helst, och även under hur kort tid, utan att batteriet försämras.

Miljö- och hållbarhetsmål brukar vara en självklar del för många företag och genom att byta till litiumjonbatterier ökar förutsättningarna för både ekonomiska och miljömässiga målsättningar. Exempelvis, genom att ett företag med 10 truckar byter till ett litiumjonbatteri från ett blysyrabatteri, sparar man upp till 25 ton CO2 utsläpp. Det är en klok investering att byta till litiumjonbatterier och det kommer skapa positiva effekter för miljön på lång sikt. Dessutom använder detta batteri upp till 90 % mindre cancerogena ämnen under sin livstid än ett annat konventionellt batteri gör.

Vad har litiumjonbatteri för livslängd?

Tack vare avsaknaden av minneseffekt skapas en längre livslängd än andra batterityper och många företag som tillverkar litiumjonbatteri erbjuder en livslängd på omkring 10-15 år. Att dessa batterier kan gå från att vara helt urladdade till fulladdade snabbare, har också gjort att de har blivit allt vanligare på arbetsplatser med högt tempo. Exempelvis går det att ladda batteriet under lunchen för att sedan kunna arbeta utan att riskera att batteriet laddas ur. Produktiviteten på arbetsplatsen kan öka markant med hjälp av dessa batterier då väntetiden på batteriladdning i princip elimineras genom att det går att ladda batteriet vid behov och möjlighet.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116