ISO 27001 certification | Artikelhubben

ISO 27001 certifiering visar att du tar informationssäkerheten seriöst

Allt eftersom världen blir allt mer teknologiskt avancerad ökar vi även mängden information vi samlar på oss. Det handlar inte bara om information från IT-baserade företag med många digitala kunder. Även företaget som tillverkar olika produkter har stora informationstillgångar som behöver skyddas, exempelvis dokument som anger hur en produkt tillverkas, framtida affärsplaner eller planerade projekt.

Mycket av den information som finns tillgänglig hos ett företag är känslig och kan skapa stor skada om den hamnar i fel händer, inte bara för den egna verksamheten utan även för andra. Det innebär i sin tur att dagens företag har stora krav på sig när det kommer till att hålla informationen säker.

ISO 27001 certifiering

Det är en certifiering av företagets ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningssystemet är en samling interna processer som styr hur ni hanterar informationssäkerheten och hur ni hanterar olika situationer.

Informationssäkerheten är oerhört viktig. Om uppgifter själs, databaser blir hackade eller om dokument med känslig information försvinner kan det leda till stora problem. I vissa fall kan informationen även skada företagets kunder och samarbetspartner, från andra företag till privatpersoner och många fler.

ISO 27001 är en standard som ger företag ett ramverk för att skydda sin information, samt för att ge IT-avdelningen en process som är enklare att både hantera, mäta och förbättra med tiden. Standarden skapar ett arbetssätt som hela tiden strävar efter att bli bättre, vilket behövs i dagens moderna tider då tekniska genombrott sätter ribban högre och högre för vad som är möjligt.

En internationellt erkänd standard

ISO 27001 certifierade företag har ett bra system på plats för att handskas med dagens IT-risker och hot. Företag som har denna certifiering är dessutom med tillförlitliga jämfört med företag som inte är certifierade. Standarden stärker med andra ord varumärket.

För att bli certifierad finns det vissa krav som måste uppfyllas. Bland annat måste det finnas ett ledningssystem på plats som är beskrivet, används som en naturlig del av den dagliga verksamheten och som även underhålls löpande. Det ska finnas en informationssäkerhetspolicy med beskrivet syfte och mål. Det ska finnas en klar process som anger hur olika typer av situationer hanteras, exempelvis inbrott, avbrott, sabotage och dataintrång.

Efter GDPR-föreskrifterna har allt fler företag tagit kontroll över den interna informationssäkerheten. Det finns flera företag som kan hjälpa till med detta, från konsultbolag till IT-bolag och mycket mer.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116