Hur fungerar en hjärtdefibrillator?

Idag kommer cirka 25 personer drabbas av hjärtstopp i Sverige, varav cirka en av tio kommer att överleva. Den siffran hade kunnat vara mycket högre om det funnits en hjärtdefibrillator i närheten. En hjärtdefibrillator ökar chansen att överleva dramatiskt, men har du koll på hur de fungerar och används? 

I denna blogg går vi igenom vad en hjärtdefibrillator är, hur den fungerar och hur du använder den på rätt sätt.

 

Vad är en hjärtdefibrillator?

Hjärtdefibrillator, eller hjärtstartare som den även kallas, är en apparat vars syfte är att avbryta det flimmer som orsakar ett hjärtstopp. Den läser av hjärtats aktivitet, EKG, för att sedan ge en strömstöt vid exakt rätt tillfälle för att stoppa flimret. 

 

Hur används en hjärtdefibrillator?

Det finns hel- och halvautomatiska defibrillatorer såväl som manuella. 

En helautomatisk hjärtdefibrillator behöver en enbart starta och sätta elektronerna på plats, sedan sköter den resten på egen hand. En halvautomatisk hjärtdefibrillator kräver manuell aktivering för att ge elstöten. Manuella defibrillatorer är relativt ovanliga ute i samhället och används främst av sjukvårdspersonal.

Det är viktigt att agera snabbt vid ett hjärtstopp eftersom ju snabbare du är, desto större är chansen för personen överlevnad. Det brukar sägas att en person som drabbats av hjärtstopp har fem gånger större chans att överleva om en hjärtdefibrillator använts innan ambulansen hunnit fram. 

 

Guide för användning av hjärtdefibrillator

Följ nedan guide steg-för-steg när du hamnat i en situation där du måste administrera en elstöt med hjälp av en hjärtdefibrillator:

  1. Be någon i din omgivning att ringa 112. Är du ensam, ring 112 och slå på högtalartelefonen för att kunna prata med larmcentralen samtidigt som du använder hjärtdefibrillatorn. 
  2. Ta fram defibrillatorn och starta den.
  3. Läs och följ noggrant instruktionerna på defibrillatorn (användningen av halv- och helautomatiska defibrillatorer kan se annorlunda ut).
  4. Säkerställ att ingen rör personen när EKG:et analyseras eller när strömstöten ska ges.

 

Vart hittar jag en hjärtdefibrillator?

HLR-rådet (Hjärt- och lungräddningsrådet) rekommendationer för placering av hjärtdefibrillatorer lyder:

  • Att hjärtdefibrillatorer ska finnas på alla platser där det kan förväntas ske ett hjärtstopp per 5 år. Till exempel större arbetsplatser, bussar, färjor, tågstationer, flygplatser, gym, idrottshallar, hotell, köpcentrum m.m. 
  • Att hjärtdefibrillatorer ska finnas tillgängliga vid större publika evenemang och folksamlingar. Till exempel idrottsevenemang, demonstrationer och konserter.
  • Att hjärtdefibrillatorn ska vara tydligt märkt med en standardiserad skylt i enlighet med internationell standard. 
  • Att hjärtdefibrillatorn ska placeras med största möjliga synlighet och tillgänglighet. Placera hjärtdefibrillatorn på en plats som säkerställer att den är tillgänglig större delen av dygnet. Om möjligt, placera den i ett skåp utomhus för att allmänheten ska kunna nå den vid händelse av ett hjärtstopp utomhus.
  • Att registrera alla hjärtdefibrillatorer i Sverige hjärtstartarregister. På så vis synliggörs hjärtdefibrillatorn för allmänheten och larmcentraler som ökar chansen för användning vid ett hjärtstopp.  

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116