Gymnasiearbete – en väsentlig del av alla gymnasieprogram som måste utföras

Gymnasiearbete – en väsentlig del av alla gymnasieprogram som måste utföras

Gymnasiearbetet är en stor uppgift vars mål och utformning varierar mellan olika gymnasielinjer. Det generella syftet med arbetet är att det ska visa prov på att eleven kommer att klara av att arbeta inom ett visst område eller kan fortsätta sina studier inom vissa ämnen.

Skillnad mellan gymnasiearbete för olika linjer och program

Det finns i princip två olika typer av linjer att välja mellan inför gymnasiet, yrkesförberedande och studieförberedande. Yrkesprogram går ut på att lära eleverna allt de behöver veta om ett specifikt yrke och bransch. Högskoleförberedande gymnasieutbildningar syftar till att lära personen allt de behöver veta angående ett visst ämne och område. Det är trots allt stor skillnad mellan ett naturvetenskapligt program där du förbereds för vidare studier inom naturvetenskapliga ämnen och ett yrkesprogram som elektriker. Bägge är viktiga och följer sina egna vägar, något som inte minst märks av i gymnasiearbetet.

En kurs på 100 poäng

Ett gymnasiearbete kan se ut på många olika sätt, det finns nämligen ingen ämnesplan som anger exakt hur arbetet ska se ut. Däremot behöver gymnasiearbetet uppfylla utbildningens examensmål. Det är utifrån dessa som arbetet kan utformas och även bedömas. Helst ska arbetet täcka så många av gymnasieprogrammets centrala kunskapsdelar som möjligt.

Det ska inte vara någon lärare som bestämmer vad gymnasiearbetet ska handla om, däremot behöver de se till att eleverna förstår begränsningarna och vilka områden/teman som är passande (för det specifika gymnasieprogrammet).

Exempel på ett gymnasiearbete för vård- och omsorgsprogrammet

Det finns många ämnen och teman som kan passa bra, från helt teoretiska till mer praktiska gymnasiearbeten. Ett teoretiskt arbete skulle till exempel kunna handla om hjärt- och lungräddning. Detta är en del av vården som förändrats genom tiderna. Arbetet kan handla om dessa förändringar, varför de ändrades och vilken skillnad de har gjort.

Exempel på gymnasiearbete för naturvetenskapsprogrammet

Det naturvetenskapliga området är fyllt till bredden och höjden med spännande ämnen, teman och saker att skriva sitt arbete kring. Det kan exempelvis handla om naturvetenskapliga fenomen, hur fenomenet bevisades och vad det är för något. Det kan även handla om mer praktiska ämnen, exempelvis att odla något, kontrollera halten C-vitamin i olika drycker, undersöka en sjö och så vidare.

Något som gäller för alla gymnasiearbeten är att de ska godkännas av handledaren. Du behöver inte nödvändigtvis utföra arbetet helt på egen hand, det är även möjligt att utföra gymnasiearbetet tillsammans med en eller flera personer. Varje person i gruppen kommer att bedömas och betygsättas individuellt. Faktum är att så gott som hela kursen, från idé till genomförandet och utvärderingen, ska utföras av eleverna själva.

Vad innebär det? Jo, det är upp till eleverna att själva bestämma vad arbetet ska handla om, vilka frågor som ska besvaras och hur stort eller litet arbetet ska vara. Just avgränsningarna är viktiga, det finns trots allt en gräns för hur lång tid själva arbetet får ta. En del av gymnasiearbetet handlar även om förmågan att planera, leda och genomföra arbetet, samt utföra förändringar vid behov allt eftersom arbetet fortskrider. Allt sker ihop med en handledare som har koll på hur arbetet går och säkerställer att de inte kommer på villovägar.

Presentation av gymnasiearbetet

Alla arbeten ska presenteras, oftast inför hela klassen och handledarna. Här får eleven eller eleverna visa upp vad de har gjort och vilka resultat de nått. Här kan det dock skilja sig mellan olika typer av linjer och program. Det viktiga är att arbetet redovisas på ett sätt som passar det specifika gymnasieprogrammet. En viktig del av presentationen är möjligheten till diskussion med både handledarna och åhörarna. Om du utför ett gymnasiearbete för Naturvetenskapsprogrammet kommer arbetet på många sätt att efterlikna ett framtida examensarbete.

Den sista delen av arbetet går ut på att utvärdera det egna arbetet. Var temat och avgränsningarna bra? Höll planeringen eller var det något som gick snett? Fick du i slutändan svar på dina frågeställningar? Allt detta och mycket mer är sådant som du ska ta upp i din utvärdering. Denna ska utföras för alla arbeten, från gymnasiearbete för Vård- och Omsorgsprogrammet till elektrikerlinjen och samhällsprogrammet-

För många är detta en av de roligaste kurserna, inte minst för att du själv får bestämma en stor del av hur arbetet kommer att gå till, vad den ska handla om och hur du ska lägga upp din tid.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116