Företag som utför svetsning behöver en ISO 3834 certifiering | Artikelhubben

Företag som utför svetsning behöver en ISO 3834 certifiering

Svetsning är brandfarligt av sin natur. Själva aktiviteten går trots allt ut på att hetta upp olika arbetsstycken och få de att smälta ihop. Detta kräver höga temperaturer och även att det utförs på ett säkert och korrekt sätt. Svetsning ställer krav både på utrustningen, metoder och även på platsen och säkerhetsrutinerna. Slarv kan snabbt leda till olyckor och bränder.

Kvalitetssäkra processerna bakom svetsningen

Det finns många saker man kan göra för att minska riskerna vid svetsning och andra typer av heta arbeten. Det finns flera standardmetoder för att testa svetsarna i laget. Det går även att ta fram instruktioner för svetsningen, dessa gör det lättare att repetera en uppgift oavsett vilken svetsare som gör det. På så sätt kan kvaliteten hållas så jämn och enhetlig som möjligt.

Ett annat bra tips är att börja använda ett kvalitetssystem för svetsningsprocesser, exempelvis ISO 3834. Till detta omfattande system ingår bland annat att man ska beskriva vad som görs och även följa upp det som beskrivits.

Olika kvalitetskrav

ISO 3834 certifiering har olika kvalitetskrav, ett med enklare krav och en med betydligt fler krav. Syftet med att använda certifieringen är att den ger ett företag ett system som ger utmärkt ordning på verksamheten. Certifieringen har 14 olika punkter och för varje punkt ska företaget skapa rutiner, beskrivningar och uppföljningsprotokoll. Punkterna är bland annat:

  • Kravgenomgång och teknisk genomgång
  • Utrustning
  • Svetsning
  • Personal för svetsning
  • Personal för kontroll och provning

Standarden är oberoende av vad det är för produkt.

Företag som tillhandahåller ISO 3834 certifiering

För att bli ett certifierad företag behöver du ta kontakt med ett ackrediterat certifieringsorgan. Det finns ett antal olika organisationer som utför dessa certifieringar. Även om själva resultatet är samma (att företaget certifieras) kan tillvägagångssättet och kringtjänsterna variera. Det finns företag som endast tillhandahåller själva certifieringen och så finns det företag som hjälper till med allt bakomliggande arbete för att öka sannolikheten att certifieringsbesiktningen blir godkänd.

Att välja bland dessa kan kännas svårt. Ett tips är att höra av dig och berätta vad du har för planer. Därefter kan du välja organisation baserat på den respons du får. Kundservice är trots allt viktigt, speciellt för ett komplicerat område som detta.

Kvalitetssäkring ökar verksamhetens prestation

Med hjälp av kvalitetssystemet som måste implementeras för att kunna uppfylla certifieringens krav kan företaget höja sin verksamhet till en ny nivå. Systemet ser till att svetsningen utförs på ett säkert och kvalitativt sätt. Det är inte bara bra för den egna verksamheten utan även något som kunder och försäkringsbolaget uppskattar. Påbörja arbetet för att certifiera ditt företag redan idag, hör av dig till ett ackrediterad certifieringsorgan direkt.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116