brandkonsult

En brandkonsult kan hjälpa dig att göra rätt redan från den första dagen

En brand går inte att förhandla med. Den struntar i om personalen nyss kommit hem från semestern, att alla är trötta eller att det faktiskt är fullt upp nu. När det brinner så brinner det, då gäller det att alla bitar som ska skydda både människor och egendom finns på plats.brandkonsult-1

Enligt Lagen om skydd mot olyckor så är det antingen fastighetsägaren eller den som driver en verksamhet i fastigheten som ska ansvara för brandskyddet. Det är ett stort ansvar som egentligen börjar redan innan den första byggarbetaren sätter sin första spik. Det brandtekniska skyddet måste sedan underhållas och besiktigas regelbundet. Brandceller ska undersökas och de ska naturligtvis även användas på rätt sätt. En brandcell vars dörr hålls öppen kan lätt förbli öppen vid en eventuell brand, vilket gör att hela brandcellen blir meningslös.

Utbildning och förberedelser

En stor del av brandskyddsarbetet handlar om att vara redo och veta vad som behöver göras när det börjar brinna. Idag finns det många brandskydd företag att vända sig till när det kommer till utbildningar. Det är även viktigt att öva på kritiska moment, exempelvis utrymning. Alla åtgärder, kontroller, utbildningar och allt annat som berör brandskyddet ska dokumenteras och sparas. Detta ska du sedan visa vid en brandskyddsinspektion, det vill säga när kommunen vill se hur just ni har arbetat med er brandsäkerhet på plats.

Dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet och brandskyddsdokumentation är egentligen ett kapitel för sig. I enlighet med Boverkets byggregler ska dokumentation för brandskydd upprättas redan när bygget påbörjas och därefter kompletteras allteftersom bygget blir färdigt. Denna dokumentation används sedan som underlag för det systematiska brandskyddsarbetet.

Det är lätt att bli osäker kring vad exakt som ska göras när det kommer till just det systematiska brandskyddsarbetet. Därför är det smart att ta hjälp av en brandkonsult för att direkt kunna styra upp både organisationen bakom SBA samt eventuella rutiner som behövs för att kontrollera olika delar av brandskyddet. Du kan få reda på vilka papper som ska sparas, vilken information som är viktig och mycket mer.

En konsult kan även hjälpa till med en annan teknisk del av brandskyddet. Brandlarm, brandvarnare, rökdetektorer, sprinklers och skyltar för utrymningsvägar är mindre detaljer men minst lika viktiga för det allmänna brandskyddet. Konsulten kan ge dig råd, förklara vad du behöver och visa vart de olika sakerna bör placeras. Om det är du som är brandskyddsansvarig så kan du göra det mycket enklare för dig själv genom att ta hjälp av en duktig konsult redan från start.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116