Detta är värt att tänka på när du ska köpa och sälja onoterade aktier | ArtikelHubben

Detta är värt att tänka på när du ska köpa och sälja onoterade aktier

Alla aktiebolag kan bestämma hur många aktier bolaget ska innehålla redan från start. Dessa används för att dela upp ägandet och kan även säljas för att ta in externt kapital. Det är här som de onoterade aktierna kommer in i bilden.

Vad är onoterade aktier?

Noterade aktier är aktier som finns på en officiell börs, exempelvis Nasdaq Stockholm eller Dow Jones. Onoterade aktier finns antingen på en alternativ marknad eller på ingen marknad alls. Det betyder dock inte att de aldrig kommer att säljas som noterade aktier, detta kan naturligtvis hända i framtiden.

Det som gör onoterade aktier speciella är just att de inte finns på den vanliga aktiemarknaden. Det kan finnas flera anledningar till detta, exempelvis att företaget är relativt nytt och under en tillväxtfas. En tidig investering är riskabel men kan samtidigt ha enorm potential.

Om att köpa- och sälja onoterade aktier

Det finns olika sätt att köpa onoterade aktier, bland annat genom att gå via en alternativ aktiemarknad eller genom att hålla ögonen öppna efter en nyemission. Det är oftast bättre att vända sig till någon form av marknad eftersom dessa sätter vissa krav på företaget.

Noterade företag har höga krav på sig medan onoterade företag på den alternativa marknaden har lättare krav. Insynen kan med andra ord vara sämre när du vänder dig till onoterade företag men det beror helt på företaget. Detta sätter krav på din förmåga att bedöma hur tillförlitligt ett företag och företagets styrelse är, samt bedöma själva verksamheten och dess potential.

Det är värt att poängtera att även noterade företag kan vara otillförlitliga. Det händer att företag, eller styrelsen snarare, beter sig på ett bedrägligt sätt gentemot aktieägarna. Att köpa onoterade aktier är lite mer riskabelt men det är fortfarande en av de metoder som har mest potential.

För- och nackdelar med att köpa onoterade aktier

Fördelarna är att du får aktier hos ett företag i ett mycket tidigt stadie. Om det går bra för företaget och om de väljer att introduceras till den riktiga börsen, eller om de köps upp av ett annat bolag, kan det innebära en strålande affär för dig.

Nackdelen är att det oftast är betydligt mindre omsättning på aktierna, speciellt i början. Det innebär att du inte kan sälja onoterade aktier hur du vill, antingen för att de bara säljs under vissa begränsade perioder eller för att det inte finns någon som vill eller kan köpa.

Idag finns det många investeringsbolag som köper både noterade och onoterade aktier. Warren Buffet gjorde många bra affärer i början av sin karriär genom att investera i onoterade företag. Spiltan, ett investeringsbolag som själva investerar i både onoterade och noterade aktier, finns att hitta på den alternativa marknaden. De som köpte in sig tidigt, exempelvis i slutet av 2012, kunde få ett pris på 600 kr per aktie. Under 2018 låg aktievärdet på 13 500 kr som högst.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116