Därför är språkgranskning viktigt för att säkerställa kvaliteten på dina texter och översättningar | Artikelhubben

Därför är språkgranskning viktigt för att säkerställa kvaliteten på dina texter och översättningar

Översättningar och texter i all ära, men om de inte gås igenom av en professionell språkgranskare finns det stor risk att det dels är grammatiska slarvfel kvar men också fel information. Ta reda på varför det är så viktigt med bearbetning av text.

När företag vänder sig till en översättningsbyrå tilldelas de ofta en översättare som är kvalificerad för just det område som texten handlar om. Gäller det ett byggföretag bör översättaren alltså ha kunskap och erfarenhet inom just bygg. Detta är viktigt för att språket och särskilt terminologin ska bli rätt. Dessutom är det viktigt för att översättaren ska behärska alla termer i texten som ska översättas. Men även om texten översätts av rätt översättare behöver den fortfarande gås igenom av fler personer, så kallade språkgranskare.

En språkgranskare arbetar på ett annat sätt än en korrekturläsare. Medan korrekturläsarens uppgift är att kontrollera att texten är grammatiskt korrekt ska språkgranskaren göra långt mycket mer än så. När en text genomgår en textbearbetning innebär det att en kvalificerad språkgranskare går igenom hela texten. Texten kollas efter slarv- och stavfel, men den skrivs även om vid behov. Detta görs ibland för att texten ska ha ett bra flyt men också rätt terminologi. Språkgranskaren ser även till att textens information kommer fram på rätt sätt och med rätt tonalitet. En text om jackor kan till exempel vända sig till både en yngre och en äldre målgrupp. Allt handlar om hur den skrivs. Språkgranskaren säkerställer att texten är anpassad efter den önskade målgruppen, något som översättaren kanske missar.

För vissa översättningar, som till exempel kontrakt, avtal och domslut, är det desto viktigare att få en språkgranskning av texten. Till synes små fel skulle nämligen kunna ha stora och svåra konsekvenser. Därför är det alltid viktigt att du vänder dig till ett översättningsföretag som erbjuder just auktoriserad språkgranskning. Det är det inte alla som gör eftersom det kräver en person som dels är utbildad och erfaren inom särskild fackterminologi och som har förståelse för juridik.

Hur en text är uppbyggd är oerhört viktigt för att läsaren ska bli intresserad, särskilt om det gäller en text för markandsföringssyfte. Du har säkert själv läst en text, kanske i tidningen, som var tråkig, osammanhängande och rentav dåligt skriven. Då tappar man snabbt intresset och lägger bort texten. När du beställer en språkgranskning behöver du inte oroa dig över textens flyt, det är språkgranskarens uppgift att säkerställa att texten riktar sig till rätt målgrupp.

När det kommer till en juridisk handling som ett kontrakt eller avtal är det viktigt med en auktoriserad språkgranskning. Här handlar det inte om att se till att texten vänder sig till en yngre eller äldre målgrupp, utan att den helt enkelt är juridiskt korrekt. Oavsett vilken typ av översättningar och texter du behöver hjälp med bör du alltid kontrollera att företag erbjuder textbearbetning. Det är en slags kvalitetskontroll som större företag bör erbjuda. Även om många företag erbjuder korrekturläsning bör även språkgranskning finnas tillgängligt, åtminstone om det gäller svårare och mer branschspecifika texter.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116