läromedel för förskoleklass | Artikelhubben

Därför är det så viktigt att välja väl genomtänkta läromedel för förskoleklass och förskola

Sedan 1998 utgör förskolan och förskoleklassen två separata instanser inom det svenska skolväsendet. Förskolan är avsedd för barn mellan ett och fem år medan förskoleklassen ska fungera som en övergång och förbereda sexåringarna inför den formella skolstarten. Idag räknas dock både förskolan och förskoleklassen som egna skolformer vilket innebär att de måste följa specifikt utarbetade läroplaner. År 2018 blev förskoleklassen dessutom obligatorisk och landets sexåringar omfattas numera av skolplikt. Därmed har inte bara förskollärarnas pedagogiska ansvar blivit större, det ställs också högre krav på det utbildningsmaterial som används.

Lek och lär

Enligt läroplanen ska utbildningen i förskoleklassen framför allt vara lekfull och stimulerande. Barnen ska inte känna några krav att prestera utan istället uppmuntras att använda sin nyfikenhet, fantasi och kreativitet för att lösa problem och utveckla sina förmågor. Samtidigt är det viktigt att det finns en viss struktur och progression i undervisningen så att eleverna får en lättsam men tydlig introduktion av upplägget inför årskurs 1. Valet av läromedel för förskoleklass har stor betydelse för att upprätthålla en bra balans i utbildningen och ge barnen utmaningar som är anpassade efter deras behov, intressen och kunskapsnivå. ”ABC-boken”, ”Himmel och Pannkaka”, ”Kul! för förskoleklassen” och ”Språklust” är exempel på läromedel i svenska för förskoleklass som alla bygger på principen att det ska vara roligt att lära. Böcker av denna typ innehåller ofta inspirerande övningar och bildmaterial, samt olika sånger, ramsor och sagor som passar för högläsning eller gruppaktiviteter.

Individuell anpassning

Att lära sig läsa, skriva, räkna och kommunicera med andra är fundamentala delar i varje barns utveckling och precis som skolböcker i svenska bör läromedel i matematik för förskoleklass vara uppbyggda på ett sätt som väcker nyfikenhet kring ämnet och sporrar eleverna att använda sina kunskaper i praktiken. ”Min första mattebok”,  ”Jag räknar själv” och ”Mina första matteord” är utmärkta exempel på sådana läroböcker. Många basläromedel kan även kompletteras med övningshäften i olika nivåer vilket gör det möjligt att anpassa svårighetsgraden individuellt. De flesta läromedel för förskoleklass kommer också med tydlig lärarhandledning som gör det enklare att kartlägga elevernas utveckling och snabbt uppmärksamma vilka barn som behöver extra stöd eller mer utmanande uppgifter.

Digitala komplement

Något som poängteras i läroplanen för förskoleklassen är att eleverna ska ges möjlighet att prova på olika uttryckssätt och arbetsmetoder i varierande läromiljöer. I detta avseende finns det många fördelar med att kombinera fysiska läromedel med e-böcker, ljudfiler, filmer och digitala verktyg. Bingel är ett onlinebaserat system för färdighetsträning som redan används i många svenska skolor. Programmet är utformat som en animerad övärld och riktar sig till elever i förskoleklassen, låg- och mellanstadiet. Varje årskurs har fått en egen ö där barnen kan gå på upptäcktsfärd och lösa kluriga uppgifter inom olika ämnesområden. På förskoleklassens ö finns bland annat roliga läs- och skrivövningar som är kopplade till både tryckta och digitala läromedel i svenska för förskoleklass, såsom ”Robin”, ”LäsDax” och ”ZickZack” (SFI). Sexåringar som är nyfikna på engelska kan även ta del av fantasifulla språkövningar länkade till den omtyckta läromedelsserien ”Champ”. På ön hittar man också mängder av spännande problemlösning, begrepps- och räkneträning baserad på flertalet välkända läromedel i matematik för förskoleklass, däribland ”Matte Direkt Safari”, ”Koll på matematik” och ”Matte Direkt Triumf”. För elever som vill öva ännu mer på språk eller matematik finns dessutom en uppsjö av träningsmaterial att tillgå via onlineportalen Övningsmästaren. Digital medvetenhet utgör numera en grundläggande del av läroplanen redan i förskolan vilket gör internetbaserade verktyg som Bingel och Övningsmästaren till ypperliga komplement i undervisningen.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116