Att investera i hållbara företag för en grönare framtid

Eftersom oro för miljön är på en all-time high, vänder sig allt fler till hållbara investeringar som ett sätt att både tjäna långsiktiga avkastningar och bidra till en mer hållbar framtid. Men vad är egentligen hållbara investeringar, och hur kan investerare engagera sig? Denna artikel förklarar vad hållbara investeringar och hållbara fonder är och ger vägledning om hur du kan investera i hållbara investeringsfonder. 

 

Vad är hållbara fonder? 

 

Hållbara investeringsfonder är ömsesidiga fonder med en hållbarhetspolicy som beskriver fondens syn på hållbarhet. Denna policy beskriver fondens avsikt med avseende på vilka hållbara företag man ska investera i och vilka man bör undvika. Hållbara fonder klassificeras enligt artikel 6, 8 eller 9 i EU:s förordning om hållbar finansiering (SFDR).

 

Artikel 6 – Integrerar hållbarhetsrisker

 

Artikel 6 är en standardklassificering för fonder och lämpligast för fonder utan ESG-fokus. Dessa fonder har varken ett hållbart investeringsmål eller investerar i tillgångar med miljö- eller sociala fördelar.

Fondförvaltaren tillhandahåller antingen information om hur hållbarhetsrisker integreras och hur de förväntas påverka fondens avkastning eller beslutar att inte tillhandahålla denna information. Om de beslutar att inte tillhandahålla informationen måste de förklara varför.

Fonder som klassificeras enligt artikel 6 kallas ”gråa” fonder.

Artikel 8 – Främjar miljömässiga eller sociala egenskaper

 

En fond som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper måste uppfylla vissa krav på den information som tillhandahålls i broschyren. Detta inkluderar information om:

  • hur de miljömässiga eller sociala egenskaperna uppnås
  • om en index används som referensvärde
  • hur indexets kompatibilitet med egenskaperna bestäms.

Fonder som klassificeras enligt artikel 8 kallas ”ljusgröna” fonder.

 

Artikel 9 – Hållbar investering är målet

 

Fonder med hållbar investering som mål måste uppfylla ytterligare krav när man väljer en index, såsom en minsta andel av fonden som uppfyller EU:s taxonomikrav eller andra mätbara strategier för påverkan.

 

Att investera i hållbara investeringsfonder 

 

Med den nya SFDR-regleringen har det blivit lättare för investerare att hitta hållbara investeringsfonder. Fondplattformar erbjuder ett utbud av hållbara investeringsfonder, också kända som ESG-investeringsfonder, med en hållbarhetsbedömning enligt EU:s taxonomi och andra bedömningsinstitut som Morningstar. 

Investeerare kan använda filter för att hitta hållbara fonder eller titta på fonddokumentationen för att se hur fonden klassificeras med avseende på SFDR.

Att investera i hållbara företag och hållbara investeringsfonder är avgörande för att skapa en grönare framtid. Genom att bättre förstå vad hållbara investeringar och hållbara fonder är och vad de erbjuder, kan investerare bidra till en positiv förändring samtidigt som de tjänar långsiktiga avkastningar.

 

Vad räknas som hållbara investeringar? 

 

Hållbara investeringar fokuserar på att uppnå långsiktiga avkastningar samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid genom att förbättra miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) aspekter. EU:s förordning, SFDR, används för att klassificera dessa typer av investeringar för att göra det lättare för investerare att jämföra olika typer av hållbara investeringsalternativ. Flera globala mål har satts, såsom FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som driver krafterna bakom denna typ av investeringar.

Exempel på hållbara investeringar inkluderar, men är inte begränsade till:

Gröna obligationer är skuldebrev som emitteras för att finansiera miljövänliga projekt, såsom förnybar energi och ren transport.Impact investing innebär att investera i företag, organisationer eller fonder som har en positiv påverkan socialt eller miljömässigt.

ESG-fonder, också kallade hållbara fonder, är aktiefonder eller börshandlade fonder (ETF:er) som investerar i företag med höga ESG-betyg baserat på faktorer som deras miljöpåverkan, sociala ansvar och företagsstyrning.

Investeringar i förnybar/hållbar energi innebär att investera i företag som är involverade i produktion av förnybar energi, såsom vind- och solkraft. Att investera i hållbar energi tillåter investerare att bidra till den gröna omställningen och uppnå hållbarhetsmålen.

Socialt ansvarsfulla investeringar, SRI, innebär att investera i företag som uppfyller vissa etiska standarder, såsom att undvika investeringar i tobak eller vapen.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116