återvinna metallskrot | artikelhubben

Att återvinna metallskrot behöver inte vara komplicerat och det är bättre för miljön

I Sverige har återvinningen varit väldigt framgångsrik där avfall som återvinns har ökat mycket kraftigt. Runt om i landet arbetar återvinningsföretag för att möjliggöra smidiga och effektiva processer för hur återvinningen kan genomföras på enklaste sätt. På så sätt skapar vi ett grönare avtryck på jorden.

Återvinning i Sverige och skillnaden den gör för miljön

Tack vare återvinning av avfall i Sverige har det skapats en årlig minskning med omkring 6 miljoner ton av de totala globala koldioxidutsläppen. Det här kan jämföras med ungefär 10 % av de svenska totala utsläppen av växthusgaser. Det material som återvinns mest i hela världen är stål och detta har gjort att hälften av det stål som tillverkas jorden runt kommer från just återvunnet järnskrot. Dessutom kan järnskrot och annan skrot återvinnas hur många gånger som helst till antingen nya produkter eller för att användas till energiutvinning. Detta utan att det tappar i kvalitet. Genom att till exempel använda återvunnen aluminium istället för att producera ny, kan omkring 95 % av energin sparas.

Så kan det gå till att skicka metallskrot till återvinning

Beroende på vilket återvinningsföretag ditt företag väljer att samarbeta med så ser processen för återvinningen lite olika ut. Många företag skräddarsyr också lösningen för just er verksamhet för att det ska vara smidigt för er att återvinna ert avfall. Vanligtvis erbjuds leverantörsanpassad hantering och även miljövänliga transportsystem som exempelvis tåg eller miljömärkta lastbilar. Det första som man bör tänka på när det kommer till att sälja metallskrot är upphämtningen av avfallet. Vissa återvinningsföretag har ett flertal olika återvinningscentraler utplacerade runt om i Sverige där kunder och samarbetspartners själva kan leverera sitt metallskrot till. I många fall finns även alternativet till att beställa transport och hämtning av metallskrot på plats.

På återvinningscentralen brukar avfallet klassas, omlastas och även i vissa fall sorteras för att sedan levereras vidare till exempelvis legobearbetningsföretag eller smältverk som framställer en råvara som är av högsta kvalitet. För att kunna säkerställa att metallskrot och återvinning hanteras på ett korrekt och miljövänligt sätt kan det vara värt att kolla upp att återvinningsföretaget som ni samarbetar med är kvalité- och miljöcertifierat, att de mätbara miljömålen följs och att regelbundna uppföljningar utförs.

Vilket metallskrot och annat avfall går att lämna för återvinning?

Självklara återvinningsmaterial brukar vara plast, glas och papper men många glömmer att det mesta går att skicka till återvinning. Förutom att sälja metallskrot bör också sådant som konserver, kapsyler och värmeljus återvinnas. I Sverige förbrukar vi ungefär tre hundra miljoner värmeljus årligen och genom att återvinna dessa kan vi spara omkring 1000 ton koldioxid. Det finns både ekonomiska och miljömässiga möjligheter med att arbeta med avfall som en resurs istället. Genom att mer avfall och skrot återvinns, avfallsmängderna minskar och kostnaderna dessutom sänks, kommer det att resultera i ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116