Vilka material går att återvinna och vem tar hand om avfallet?-artikelhubben

Återvinning av byggmaterial – Vilka material går att återvinna och vem tar hand om avfallet?

Det finns stora möjligheter att ta vara på det byggmaterial som uppstår vid rivning av byggnader eller industriområden som schaktas. För att orsaka en mindre påverkan på miljön är det viktigt att se på byggavfall som en resurs som kan skapa stor nytta genom att återvinnas och återanvändas.

Ungefär 30 % av allt avfall i Sverige kommer från bygg- och rivningsbranschen enligt undersökningar medans det bara är gruvindustrin som producerar mer avfall. Det är viktigt att vi ser på avfallet som en resurs och inte belastning för att kunna bidra till en mer hållbar framtid. Många byggmaterial är giftiga och väldigt farliga och ska hanteras av företag som har kunskap och erfarenhet av sådan avfallshantering.

Olika typer av material för återvinning av byggnadsmaterial

Olika typer av schakt- och byggmaterial sorteras och återvinns på olika sätt, här nedan är några exempel på material som kan skickas för återvinning och på vilket sätt de återanvänds:

Asfalt – Ungefär var 10-15 år rivs och omarbetas särskilt hårt trafikerade vägar och asfalten är 100 % återvinningsbar och kan återanvändas flera gånger.

Bly – Speciellt i rörfogar i äldre byggnader kan bly hittas, det är ett mycket giftigt material och farligt för djur och natur. Materialet saneras och miljösorteras som farligt avfall.

Betong – Återvinning av betong sker vid rivning och fräsning, den återanvänds som ballastmaterial och även armeringen i betongen sorteras som metallskrot och återvinns.

Asbest – Finns fortfarande kvar i många bostadshus och ämnet är mycket farligt och cancerframkallande och det finns därför lagkrav på att det saneras rätt och att asbest hanteras på rätt sätt. Ämnet är inte farligt förrän det bryts ner, då lossnar många små partiklar som är farliga att andas in.

PCB – Det här är ett mycket miljöfarligt ämne som ofta förekommer i gamla industrilokaler i exempelvis golv och fogar. PCB är idag förbjudet men det är fortfarande vanligt att det finns kvar. Ämnet har en mycket lång nedbrytningsprocess och återvinning av detta byggmaterial ska hanteras av företag som har kunskap och erfarenhet av sanering och hantering av PCB.

Hitta företag som hanterar återvinning i Stockholmf

Bostäder både byggs och rivs i snabbare takt i storstäderna och därför är det viktigt att möta dessa större mål. Om byggmaterialet hanteras på rätt sätt kan det orsaka en mindre påverkan på miljö och natur och det är därför väsentligt med återvinning i Stockholm. Många företag i Stockholm har egna återvinningscentraler för egen hantering av byggmaterial. Se till att företaget som hanterar ert avfall är miljö- och kvalitetscertifierade för maximal trygghet.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116