Allt du behöver veta om fysioterapi utbildning, specialistkompetens och behandlingsmetoder | Artikelhubben

Allt du behöver veta om fysioterapi utbildning, specialistkompetens och behandlingsmetoder

Sjukgymnastik, alltså det som numera kallas fysioterapi, har tillämpats på ett eller annat sätt ända sedan början av 1800-talet. Men det är först på senare år som yrket har blivit förknippat med specialistkunskap och hållbar hälsa. Åsikterna om sjukgymnastikens effektivitet har gått isär genom decennierna och läkarkåren har inte alltid varit ense om dess praxis i relation till ”riktig” medicin. Idag finns dock mycket starka vetenskapliga grunder som stödjer fysioterapeutisk behandling såväl vid fysiska skador och psykiskt betingade besvär som vid temporära, medfödda och kroniska sjukdomar.

Viktiga kompetenskrav för specialistområden inom fysioterapi

Numera krävs inte bara legitimation från Socialstyrelsen för att kunna titulera sig som fysioterapeut, terapeuten måste även ha godkänd specialistkompetens för att få tillhandahålla behandlingar inom ett specifikt område. Dagens behandlingsmetoder är dessutom noggrant utarbetade för respektive specialistområde och grundar sig både på vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet.

Idag vet vi till exempel vilka fördelar fysioterapi har vid ortopedi, hur det kan underlätta vid reumatiska besvär och att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, respiratorisk problematik eller onkologiska sjukdomar ofta upplever en förbättrad livskvalitet efter fysioterapeutiska åtgärder. Likaså finns vetenskapliga evidens som understödjer OMT för smärtlindring och främjande av motoriken, såväl i förebyggande som habiliterande och rehabiliterande syfte.

Att använda fysioterapi vid neurologiska funktionshinder har också visat goda kliniska resultat. Men i samtliga fall är fysioterapeutens specialistkompetens en förutsättning för att kunna ge ett korrekt omhändertagande baserat på områdesspecifika förhållningssätt och behandlingstekniker. Ofta, såsom vid artros och KOL, handlar det också om att utbilda patienterna för att de själva ska kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt med individuellt anpassad träning.

Studera fysioterapi i Stockholm – vilka utbildningsalternativ finns?

Om du är intresserad av att läsa till fysioterapeut finns ett flertal svenska högskolor och universitet som erbjuder yrkesinriktad fysioterapi utbildning. Högskoleprogrammet omfattar tre läsår och leder till kandidatexamen/fysioterapeutexamen, vilket är grundkravet för att erhålla legitimation och få arbeta som fysioterapeut. Utbildningen innefattar såväl teori som praktik och ger bland annat grundläggande kunskaper inom fysioterapi, psykologi, pedagogik, beteendevetenskap, fysiologi och relaterade medicinska ämnen.

En stor del av undervisningen sker också på plats hos en landstingsansluten klinik under handledning av verksamma fysioterapeuter. Under slutterminen har du sedan chans att fördjupa dig inom ett valfritt område, såsom fysioterapi för ortopedi, onkologi eller smärtrehabilitering. Vill du därefter skaffa dig specialistkompetens inom ditt valda område finns även möjlighet att ta magisterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

Andra specialistområden inom fysioterapi inkluderar idrottsmedicin, ergonomi, pediatrik, obstetrik och reumatologi. Man kan även inrikta sig på fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), äldres hälsa, respiration eller hjärt- och kärlsjukdomar. Vill du studera fysioterapi i Stockholm har Karolinska Institutet ett populärt program. Är du redan legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och vill fräscha upp kunskaperna inom ett visst ämne kan du även välja att gå en digital utbildning.

Kompetensutveckling och fysioterapi utbildning på distans

Många högskoleutbildningar erbjuds även online, men Fysioterapeutprogrammet är för närvarande endast tillgängligt i traditionell form. Efter erhållen kandidatexamen kan du dock, via vissa universitet, läsa vidare till en magisterexamen på distans. En ypperlig lösning om du samtidigt vill uppfylla tjänstgöringskravet för specialistkompetens (minst två år på 75 %). Därutöver finns ett brett utbud av yrkesrelaterade kurser i hälsa att tillgå på nätet.

Fysioterapi är ett enormt ämne med tvärvetenskaplig spännvidd. Därför finns också flera olika typer av fysioterapiutbildningar att välja mellan. Även för andra yrkesgrupper som verkar inom närliggande områden kan det vara fördelaktigt att gå en fysioterapikurs online. För arbetsgivare som satsar på god företagshälsovård kan det exempelvis vara av intresse att erbjuda sina anställda digitala kurser inom rehabilitering och ohälsa, alkohol och droger eller krishantering och första hjälpen. Det webbaserade upplägget är både tids- och kostnadseffektivt, vilket gör att det lämpar sig utmärkt för företag som planerar att utveckla ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete och vill involvera chefer och personal redan från start.

Flexibiliteten med e-learning brukar vara mycket uppskattad eftersom medarbetarna kan förlägga utbildningstiden på valfritt sätt. Förutom introduktionskurser i arbetsmiljö och ergonomi på kontor finns även interaktiva distansutbildningar som fokuserar på medarbetarskap, kompetensutveckling och hälsofrämjande ledarskap i organisationen.

Fysioterapimottagning för privatpersoner

Söker du fysioterapi i Stockholm för egen del finns en anläggning i city som erbjuder specialistbehandlingar direkt till privatpersoner, utan remisskrav. Här kan du träffa kunniga sjukgymnaster och legitimerade fysioterapeuter med specialistkompetens inom OMT, ortopedi, idrottsmedicin, reumatologi, onkologi, lungmedicin och fysioterapi vid neurologiska funktionshinder. Kliniken erbjuder även träning för överviktiga barn och ungdomar, hjälp vid graviditetsrelaterade besvär, artrosskola, akupunktur, medicinsk yoga, gym och bassängträning, samt KBT-terapi och andra tjänster relaterade till mental hälsa och stresshantering.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116