återvunnen plast

Allt du behöver veta om cirkulär ekonomi

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden ökar tillverkningen av nya produkter och också förbrukningen av våra ändliga resurser. För att vi ska kunna blicka framåt mot en framtid med en hållbar miljö och en välmående planet är det otroligt viktigt att fokusera på cirkulär ekonomi.

Vad är cirkulär ekonomi?

Begreppet innebär att den ökade ekonomiska aktivitet som råder idag måste ingå i ett hållbart kretslopp. Ett ekonomiskt kretslopp där produkter designas för att kunna återvinnas och där system drivs av energi från förnybara källor. Det är viktigt att företag, stora som små, arbetar på ett sätt som ger så liten påfrestning på miljön som möjligt och med ett fokus på att försäljningen ska ske på ett hållbart och förnybart sätt. Ett bra sätt att tänka är enligt engelskans uttryck ”waste is food” – alltså att det avfall som ett företag bidrar med kan användas som energikälla för ett annat. Delar från produkter som inte längre går att återanvända kan istället användas för att skapa nya råmaterial eller användas för att tillverka nya produkter.

Vad kan återvinnas

De allra flesta material vi använder oss av går att återvinna, antingen som ny energi eller som nya produkter. Till och med farligt avfall kan renas för att återvinnas och återanvändas på nya sätt och behöver därför inte försvinna från kretsloppet. Ett av de områden där vi kan göra enorm skillnad är återvinning av plast. I allt för många fall bränns plasten direkt utan att få chans att återvinnas. Idag finns inga krav på att vi ska sortera vår plast och därför slängs alltför många plastförpackningar och flaskor i vårt brännbara avfall. Förhoppningsvis kommer detta finnas som krav i framtiden, både hos privatpersoner och företag, men idag är det alltså var och ens ansvar att göra sitt bästa för miljön. De flaskor som går att panta kan lämnas in på pantningsstationerna och användas till tillverkningen av nya plastflaskor och detsamma gäller för de förpackningar vi slänger i plastkärlen på återvinningsstationen.

Företagen måste ta sitt ansvar

Förutom att bli duktigare på att ta hand om våra plastprodukter är det viktigt att återvunnen plast får en högre kvalitet. Tyvärr tillverkas allt för många produkter idag av dålig plast som många företag inte vill använda sig av i tillverkningen av nya produkter. För att materialåtervinningen ska öka gäller det därför också att alla börjar använda sig av plast av högre kvalitet med färre plastsorter inblandade. Svenska företag måste ta sitt producentansvar och göra det de kan för att bidra till en hållbarare produktion och framtid. Ett exempel på hur man kan vara med och bidra är att ansluta sig till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och betala särskilda förpackningsavgifter för plast, papper/kartong och metall och på så sätt vara med och finansiera insamling och återvinning av dessa typer av förpackningar. Det är också viktigt att göra det enkelt för både kunder och anställda att sortera det avfall som verksamheten bidrar med genom att investera i smarta miljöstationer, containrar och kärl. Genom att låta hållbarhet och kretslopp vara fokus i både produktion och hantering av avfall är man med och bidrar till en bättre cirkulär ekonomi.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116