Hur används elektronikskrot i ett modernt samhälle och hur går återvinningsprocessen av elektronik till | Artikelhubben

Hur används elektronikskrot i ett modernt samhälle och hur går återvinningsprocessen av elektronik till

Materialåtervinning är en viktig del i att skapa ett resurseffektivt och mer klimatsmart samhälle och med hjälp av återvinningsföretag återanvänds järn, koppar och annan metallskrot för produktion av nya produkter eller för energiutvinning. De flesta materialen går att återvinna upprepade gånger utan att tappa i kvalitet överhuvudtaget och med hjälp av återvinning skapas ett grönare avtryck på jorden. Genom återanvändning av material minskar avfallsmängderna, mer material återvinns och kostnaderna sänks. 

Svensk återvinning har möjliggjort en årlig minskning på mer än 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen, detta kan jämföras med ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. Mängden avfall som återvinns i Sverige har ökat kraftigt och det har blivit mer och mer viktigt att byta ut de nya råvarorna mot återvunna råvaror istället. Avfall som elektronik ökar kraftigt eftersom elektronikens livslängd har minskat och den ständigt utvecklande tekniken gör att vi oftare byter ut våra elektronikprodukter idag än vi gjorde tidigare. Avfall som elektronik innehåller många olika material och metaller och har således mycket som kan återvinnas.

Vad kan elektronikskrot återvinnas till?

Ett av de avfallsflöden som ökar mest är elektronik, flera lösningar inom återvinning av elektronik har tagits fram för att processen ska vara så effektiv som möjligt och detta har skapat möjligheter där mer kan återanvändas. Exempelvis kan LCD-skärmar återvinnas i helt sluten process och CRT-bildskärmar kan återvinnas till röntgenglas eller blästringsmaterial. Plast kan till och med sorteras så den del som innehåller flamskyddsmedel separeras från den rena plasten vilket skapar möjligheter för att mer plast ska kunna återföras till kretsloppet.

Hur går återvinningsprocessen till?

Att återvinna elektronikskrot ska vara en enkel och effektiv process, därför erbjuder många återvinningsföretag leverantörsanpassad hantering och transportsystem som är mera miljövänliga som till exempel tåg. De köper elektronikskrot och beroende på behov anpassar de insamlingen av skrotet för att det ska vara så enkelt och miljövänligt som möjligt. Vanligen hanteras avfallet på återvinningscentral innan den skickas vidare till olika smältverk eller legobearbetningsföretag där de producerar en råvara av högsta kvalitet som sedan läggs ut på marknaden igen och säljs vidare.

Hitta återvinningsföretag som köper elektronikskrot

För att kunna säkerställa en så miljövänlig process som möjligt är det viktigt att kolla upp om återvinningsföretaget är miljö- och kvalitetscertifierat, att mätbara miljömål följs och det utförs regelbundna uppföljningar. Ett ytterligare steg närmare ett mer klimatsmart samhälle är att utarbeta en miljöpolicy på arbetsplatsen för att fortsätta miljöarbetet. Återvinningsföretag erbjuder att köpa elektronikskrot till marknadsmässigt pris och kan också hjälpa till att utarbeta en effektiv och strukturerad miljöpolicy på arbetsplatsen som är genomförbar och enkel.

Återvinningsföretag ser både ekonomiska och miljömässiga möjligheter genom att arbeta med skroten som en resurs, speciellt eftersom de flesta metaller går att återanvända oändligt många gånger utan att de tappar i kvalitet. De erbjuder att köpa er elektronikskrot till marknadsmässigt pris och tar hand om avfallet på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. Lösningen anpassas efter verksamhetens behov för att inspirera till fortsatt miljöarbete och minska på eventuella problem eller frustrationer kring återvinning.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116